# Informacijos nuskaitymas iš konsolės

# Apie informacijos nuskaitymą iš konsolės

 • Įvairios vartotojams skirtos programos įprastai turi turėti būdą kaip į ją įvesti informaciją.
 • Kadangi šiuo metu dirbame su konsolinėmis programomis, todėl informacijos įvedimas į ją vyks šią informaciją tiesiog suvedant klaviatūros pagalba į konsolės langą.

# Nuskaitymas su cin

Nuskaitymui iš konsolės bus naudojamas cin. Jo veikimas panašus į cout, tik srauto operatorius žiūrės į kitą pusę (vietoj <<, bus >>).

Nuskaitant turės būti užrašomas kintamasis į kurį norite išsaugoti gautą reikšmę. Pavyzdžiui:

int skaicius;
cin >> skaicius;

Bus nuskaitomi visi simboliai iki "white space", t.y. iki pirmo tarpo, naujos eilutės arba tab paspaudimo. O nuskaičius reikšmė bus įkeliama į nurodytą kintamąjį.

Norint atlikti nuskaitinėjimą į kelis kintamuosius vieną paskui kitą, prie to paties cin turėtų būti prilipdoma daugiau srauto operatorių (>>) ir prirašoma daugiau kintamųjų į kuriuos norima įkelti naujas reikšmes. Pavyzdžiui:

int skaicius1, skaicius2;
cin >> skaicius1 >> skaicius2;

Į kiekvieną kintamąjį bus nuskaitomos reikšmės iki pirmojo "white space", t. y. tarpo, naujos eilutės arba tab paspaudimo.

# Nuskaitymas su getline();

Norint nuskaityti visą eilutę (iki enter paspaudimo) ar tam tikrą kiekį simbolių, galima naudoti ir getline funkciją.

Tokios eilutės sintaksė bus:

getline(<nuskaitymo būdas>, <kintamasis>, <simbolis>);
 • nuskaitymo būdas - iš kur mes nuskaitinėjame informaciją. Jei nuskaitome iš konsolės, tai rašysime cin, o jei iš kažkur kitur, tai atitinkamai kitą reikšmę.
 • kintamasis - į kurį kintamąjį bus išsaugota nuskaityta reikšmė.
 • simbolis (neprivaloma dalis) - iki kokio simbolio bus nuskaitinėjami simboliai ar tekstas. Bus nuskaitoma nebe iki pirmo tarpo ar naujos eilutės, bet iki nurodyto simbolio.

Todėl, nuskaitymas galėtų atrodyti kažkaip panašiai:

string tekstas;
getline(cin, tekstas);

O jeigu nuskaitinėti iki pirmo kablelio, tuomet būtų galima užrašyti taip:

string tekstas;
getline(cin, tekstas, ',');

Papildomai galite pažiūrėti:

# Nuskaitymas su cin.get()

Norint nuskaityti tam tikrą kiekį simbolių, taip pat, galima naudoti cin.get() funkciją.

Sintaksės pavyzdys:

cin.get(<masyvas>, <simbolių kiekis>);
 • masyvas - į kokį char masyvą bus išsaugoti nuskaityti simboliai.
 • simbolių kiekis - kiek simbolių bus nuskaitoma iš buferio (angl. stream buffer).

Todėl, jeigu norime nuskaityti 10 simbolių, rašysime kažką tokio:

char simboliai[10];
cin.get(simboliai, 10);

Papildomai galite pažiūrėti:

# Dėl nenuskaitytų simbolių iš buferio

Visi nuskaitymo metu nepanaudoti simboliai (neįkelti į kintamuosius ar kitaip nenuskaityti / neišvalyti) ir toliau egzistuos buferyje. Programos eigoje, vėliau atlikinėjant daugiau nuskaitymų iš konsolės (ar ateityje - failo), gali būti nuskaitomi šie nepanaudoti simboliai, kas gali atrodyti kaip klaida, todėl papildomai vertėtų pasidomėti cin.ignore() ir cin >> ws.

Norint pasitikrinti, kad buferyje lieka duomenų, galima atlikti dar vieną nuskaitymą, neprašant vartotojo, kad kažką darytų:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
  string tekstas, likusi_dalis;
  cout << "Iveskite teksto, dekite ; ir iveskite daugiau teksto:" << endl;
  getline(cin, tekstas, ';');
  getline(cin, likusi_dalis);
  cout << endl << "Jusu ivestas tekstas:" << endl << tekstas << "\n\n"
    << "Likusi dalis ivedime:" << endl << likusi_dalis << endl;
}

Tokia programa veiks taip:

Iveskite teksto, dekite ; ir iveskite daugiau teksto:
mano norimas tekstas;dar daugiau teksto

Jusu ivestas tekstas:
mano norimas tekstas

Likusi dalis ivedime:
dar daugiau teksto

Norint išvengti tokių situacijų galima naudoti šiuos dalykus:

 • cin.ignore() - įprastu atveju ignoruos (nuskaitys iš buferio ir išmes lauk) vieną sekantį simbolį iš buferio, todėl sekančiame nuskaityme bus gaunamos reikšmės praleidžiant vieną simbolį. Tai gali būti naudinga kai tarkim vyksta skaičiaus nuskaitymas ir iškart po jo yra getline eilutė, kuri nuskaitymą vykdo iki naujos eilutės. Tačiau problema būna tuomet, kai įvedus skaičių ir paspaudus enter, skaičius yra nuskaitytas, tačiau naujos eilutės ženklas yra likęs buferyje, dėl ko getline nuskaito būtent tą naują eilutę ir nebežiūrės nieko kas sektų po to.
 • cin.ignore(10) - tarp skliaustų nurodant kokį nors skaičių, bus ignoruojami 10 sekančių simbolių iš buferio.
 • cin.ignore(15, '\n') - galima nurodyti norimą kiekį simbolių ignoravimui arba simbolį iki kurio bus viskas ignoruojama. Šiuo atveju bus ignoruojama iki 15 simbolių arba iki pirmos naujos eilutės.
 • cin >> ws - išvalys visus sekančius "white spaces", t. y. išvalys viską kas yra paprasti tarpai, naujos eilutės, bei tab paspaudimai.

# Pavyzdys 1

Kodas:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
	string vardas;
	int amzius;

	cout << "Iveskite amziu: ";
	cin >> amzius;

	cout << "Iveskite varda: ";
	getline(cin, vardas);

	cout << endl << "Ivesta informacija: " << vardas << " " << amzius << endl;
}

Rezultatai:

Iveskite amziu: 55
Iveskite varda:
Ivesta informacija: 55

# Pavyzdys 2

Kodas:
 #include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
	string vardas;
	int amzius;

	cout << "Iveskite amziu: ";
	cin >> amzius;
	cin.ignore();

	cout << "Iveskite varda: ";
	getline(cin, vardas);

	cout << endl << "Ivesta informacija: " << vardas << " " << amzius << endl;
}

Rezultatai:

Iveskite amziu: 55
Iveskite varda: Tomas

Ivesta informacija: Tomas 55

# Pavyzdys 3

Kodas:


 

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
	string vardas;
	int amzius;

	cout << "Iveskite amziu: ";
	cin >> amzius;

	cout << "Iveskite varda: ";
	cin >> ws;
	getline(cin, vardas);

	cout << endl << "Ivesta informacija: " << vardas << " " << amzius << endl;
}

Rezultatai:

Iveskite amziu: 80
Iveskite varda: Petras

Ivesta informacija: Petras 80

# Paprasto teksto nuskaitymas

# Pavyzdžiai

# Pavyzdys 1

Kodas:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
	string tekstas;
	cin >> tekstas;
	cout << "Ivestas tekstas:\n" << tekstas << endl;
}

Rezultatai:

abc
Ivestas tekstas:
abc

# Pavyzdys 2

Kodas:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
	string tekstas;
	cout << "Iveskite norima teksta:" << endl;
	cin >> tekstas;
	cout << endl << "Ivestas tekstas:\n" << tekstas << endl;
}

Rezultatas 1:

Iveskite norima teksta:
abc

Ivestas tekstas:
abc

Rezultatas 2:

Iveskite norima teksta:
shdtfg s h df

Ivestas tekstas:
shdtfg

# Pavyzdys 3

Kodas:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
	string tekstas;
	cout << "Iveskite norima teksta:" << endl;
	getline(cin, tekstas);
	cout << endl << "Ivestas tekstas:\n" << tekstas << endl;
}

Rezultatas 1:

Iveskite norima teksta:
sjhbfghd sjgbhj

Ivestas tekstas:
sjhbfghd sjgbhj

Rezultatas 2:

Iveskite norima teksta:
sdfg sdg, sdfs

Ivestas tekstas:
sdfg sdg, sdfs

# Pavyzdys 4

Kodas:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
	string tekstas;
	cout << "Iveskite norima teksta:" << endl;
	getline(cin, tekstas, ',');
	cout << endl << "Ivestas tekstas:\n" << tekstas << endl;
}

Rezultatai:

Iveskite norima teksta:
abc abc, def

Ivestas tekstas:
abc abc

# Pavyzdys 5

Kodas:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
	string tekstas, likusi_dalis;
	cout << "Iveskite norima teksta:" << endl;
	getline(cin, tekstas, ',');
	getline(cin, likusi_dalis);
	cout << endl << "Ivestas tekstas:\n" << tekstas << "\n\n";
	cout << "Likusi dalis buferyje: \n" << likusi_dalis << endl;
}

Rezultatai:

Iveskite norima teksta:
mano batai buvo du, vienas dingo nerandu

Ivestas tekstas:
mano batai buvo du

Likusi dalis buferyje:
 vienas dingo nerandu

# Pavyzdys 6

Kodas:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
	string tekstas, likusi_dalis;
	cout << "Iveskite norima teksta:" << endl;
	getline(cin, tekstas, ',');
	cin.ignore(256, '\n');
	getline(cin, likusi_dalis);
	cout << endl << "Ivestas tekstas:\n" << tekstas << "\n\n";
	cout << "Likusi dalis buferyje: \n" << likusi_dalis << endl;
}

Rezultatai:

Iveskite norima teksta:
mano batai buvo du, vienas dingo nerandu


Ivestas tekstas:
mano batai buvo du

Likusi dalis buferyje:


# Pavyzdys 7

Kodas:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
	string pirmas_zodis, likes_sakinys;

	cout << "Iveskite norima teksta:" << endl;
	cin >> pirmas_zodis;
	getline(cin, likes_sakinys);

	cout << endl << "Pirmas ivestas zodis: [" << pirmas_zodis << "]" << endl;
	cout << "Likusi sakinio dalis: [" << likes_sakinys << "]";
}

Rezultatai:

Iveskite norima teksta:
avys visa nakti sokinejo per tvora

Pirmas ivestas zodis: [avys]
Likusi sakinio dalis: [ visa nakti sokinejo per tvora]

# Pavyzdys 8

Kodas:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
	string pirmas_zodis, likes_sakinys;

	cout << "Iveskite norima teksta:" << endl;
	cin >> pirmas_zodis;
	cin >> ws; // white space
	getline(cin, likes_sakinys);

	cout << endl << "Pirmas ivestas zodis: [" << pirmas_zodis << "]" << endl;
	cout << "Likusi sakinio dalis: [" << likes_sakinys << "]";
}

Rezultatai:

Iveskite norima teksta:
zodis   kita sakinio dalis

Pirmas ivestas zodis: [zodis]
Likusi sakinio dalis: [kita sakinio dalis]

# Pavyzdys 9

Kodas:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
	int skaicius;
	string tekstas;

	cout << "Iveskite skaiciu ir teksto" << endl;

	cin >> skaicius >> tekstas;

	cout << "\nIvesti duomenys:\n\n";
	cout << skaicius << endl;
	cout << tekstas << endl;
}

Rezultatai:

Iveskite skaiciu ir teksto
5 afvgsdfbsdhf sdg

Ivesti duomenys:

5
afvgsdfbsdhf

# Pavyzdys 10

Kodas:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
	int skaicius;
	string tekstas;

	cout << "Iveskite skaiciu ir teksto" << endl;

	cin >> skaicius;
	getline(cin, tekstas);

	cout << "\nIvesti duomenys:\n\n";
	cout << skaicius << endl;
	cout << tekstas << endl;
}

Rezultatai:

Iveskite skaiciu ir teksto
7 hasf shhjsdg

Ivesti duomenys:

7
 hasf shhjsdg

# Pavyzdys 11

Kodas:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
	int skaicius;
	string tekstas;

	cout << "Iveskite skaiciu ir teksto" << endl;

	cin >> skaicius;
	cin >> ws; // white space
	getline(cin, tekstas);

	cout << "\nIvesti duomenys:\n\n";
	cout << skaicius << endl;
	cout << tekstas << endl;
}

Rezultatas 1:

Iveskite skaiciu ir teksto
7 ashfbsf sdf sg

Ivesti duomenys:

7
ashfbsf sdf sg

Rezultatas 2:

Iveskite skaiciu ir teksto
8
   a b

Ivesti duomenys:

8
a b

# Pavyzdys 12

Kodas:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
	string marke, modelis;

	cout << "Iveskite marke: ";
	cin >> marke;

	cout << "Iveskite modeli: ";
	cin >> modelis;
	cout << endl;

	cout << "Ivesta marke ir modelis: " << marke << " " << modelis;
}

Rezultatai:

Iveskite marke: porche
Iveskite modeli: 911

Ivesta marke ir modelis: porche 911

# Pavyzdys 13

Kodas:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	char simboliai[10];

	cout << "Iveskite teksto: " << endl;
	cin.get(simboliai, 10);

	cout << "Nuskaitytas tekstas: [" << simboliai << "]";
}

Rezultatai:

Iveskite teksto:
koks nors tekstas tekstas
Nuskaitytas tekstas: [koks nors]

# Užduotys

# Užduotis 1

Iš konsolės nuskaitykite vieną norimą žodį. Jį išveskite du kartus, atskiriant tarpu. Pavyzdys: jeigu įvedėte žodį dramblys, tai išvedime turite gauti dramblys dramblys.

# Užduotis 2

Iš konsolės nuskaitykite savo vardą ir pavardę. Išveskite nuskaitytą informaciją pasisveikinime, pavyzdžiui:

Labas, Tomas Tomauskas.

# Užduotis 3

Iš konsolės nuskaitykite šią informaciją apie gyvūną: pavadinimas, šeima, regionas kuriame galima sutikti. Išveskite nuskaitytą informaciją sakinio pavidalu. Pavyzdžiui:

Gyvūnas liūtas priklauso katinų šeimai ir yra randamas afrikoje.

# Skaičių nuskaitymas

# Pavyzdžiai

# Pavyzdys 1

Kodas:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
	int skaicius;

	cout << "Iveskite skaiciu: ";
	cin >> skaicius;

	cout << "Jusu ivestas skaicius: " << skaicius;
}

Rezultatai:

Iveskite skaiciu: 5
Jusu ivestas skaicius: 5

# Pavyzdys 2

Kodas:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int pirmas, antras;

	cout << "Iveskite pirma skaiciu: ";
	cin >> pirmas;

	cout << "Iveskite antra skaiciu: ";
	cin >> antras;

	cout << "Jus ivedete " << pirmas << " ir " << antras;
}

Rezultatai:

Iveskite pirma skaiciu: 7
Iveskite antra skaiciu: 3
Jus ivedete 7 ir 3

# Pavyzdys 3

Kodas:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	string vardas = "Tomas";
	int amzius;

	cout << "Iveskite vartotojo " << vardas << " amziu: ";
	cin >> amzius;
	cout << vardas << " " << amzius << " m." << endl;
}

Rezultatai:

Iveskite vartotojo Tomas amziu: 24
Tomas 24 m.

# Pavyzdys 4

Kodas:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int pirmas, antras;

	cout << "Iveskite du skaicius (atskirtus naujoje eiluteje arba tarpu:" << endl;
	cin >> pirmas >> antras;

	cout << "Jus ivedete " << pirmas << " " << antras;
}

Rezultatas 1:

Iveskite du skaicius (atskirtus naujoje eiluteje arba tarpu:
14
5
Jus ivedete 14 5

Rezultatas 2:

Iveskite du skaicius (atskirtus naujoje eiluteje arba tarpu:
8 9
Jus ivedete 8 9

# Pavyzdys 5

Kodas:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int pirmas, antras, trecias;

	cout << "Iveskite tris skaicius:" << endl;
	cin >> pirmas >> antras >> trecias;

	int suma = pirmas + antras + trecias;

	cout << pirmas << " + " << antras << " + " << trecias << " = " << suma;
}

Rezultatas 1:

Iveskite tris skaicius:
1
2
3
1 + 2 + 3 = 6

Rezultatas 2:

Iveskite tris skaicius:
4 2
3
4 + 2 + 3 = 9

Rezultatas 3:

Iveskite tris skaicius:
8 7 2
8 + 7 + 2 = 17

# Pavyzdys 6

Kodas:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	double ugis;

	cout << "Iveskite savo ugi (m.): ";
	cin >> ugis;

	cout << "Jusu ugis: " << ugis << " m." << endl;
}

Rezultatai:

Iveskite savo ugi (m.): 1.7
Jusu ugis: 1.7 m.

# Pavyzdys 7

Kodas:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int ugis;

	cout << "Iveskite savo ugi (m.): ";
	cin >> ugis;

	cout << "Jusu ugis: " << ugis << " m." << endl;
}

Rezultatai:

Iveskite savo ugi (m.): 1.7
Jusu ugis: 1 m.

# Pavyzdys 8

Kodas:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	double paz1, paz2, paz3, paz4, paz5;

	cout << "Iveskite kelis pazymius (galima rasyti per kableli):\n";
	cin >> paz1 >> paz2 >> paz3 >> paz4 >> paz5;

	double vidurkis = (double)(paz1 + paz2 + paz3 + paz4 + paz5) / 5;
	cout << "Ivestu pazymiu vidurkis: " << vidurkis;
}

Rezultatai:

Iveskite kelis pazymius (galima rasyti per kableli):
7 8 9 6.3 1
Ivestu pazymiu vidurkis: 6.26

# Pavyzdys 9

Kodas:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int dabar, gamybos_metai;

	cout << "Iveskite dabartinius metus: ";
	cin >> dabar;

	cout << "Iveskite masinos gamybos metus: ";
	cin >> gamybos_metai;

	cout << endl << "Masinai yra: " << dabar - gamybos_metai << " metu.";
}

Rezultatas 1:

Iveskite dabartinius metus: 2020
Iveskite masinos gamybos metus: 2005

Masinai yra: 15 metu.

Rezultatas 2:

Iveskite dabartinius metus: 2020
Iveskite masinos gamybos metus: 2018

Masinai yra: 2 metu.

# Užduotys

# Užduotis 1

Iš konsolės nuskaitykite du skaičius. Išveskite šių skaičių sumą.

# Užduotis 2

Iš konsolės nuskaitykite vardą ir amžių. Išveskite gautus duomenis į ekraną.

# Užduotis 3

Iš konsolės nuskaitykite bet kokį sveikąjį skaičių. Išveskite šį skaičių ir jo kvadratą.

# Užduotis 4

Iš konsolės nuskaitykite penkis skaičius. Juos išveskite į ekraną, raskite jų vidurkį.

# Užduotis 5

Parašykite programą, kuri laipsnius paverstų į Kelvinus ir Farenheitus.

# Užduotis 6

Iš konsolės nuskaitykite du skaičius. Raskite sumos, skirtumo, sandaugos ir dalmens atsakymus. Viską išveskite nurodant ir pačius veiksmus. Pavyzdžiui:

5 + 4 = 9
5 - 4 = 1
…

# Užduotis 7

Liepkite vartotojui įvesti tris skaičius. Į ekraną išveskite šiuos skaičius ir jų vidurkį. Pavyzdžiui:

Įvestų skaičių 4, 5, 8 vidurkis: 5,6.

# Užduotis 8

Liepkite vartotojui įvesti bet kokį sveikąjį skaičių. Išveskite šio skaičiaus daugybos lentelę nuo 1 iki 5. Pavyzdžiui:

2 * 1 = 2
…
2 * 5 = 10

# Užduotis 9

Liepkite įvesti tris skaičius. Išveskite įvestus skaičius, jų kvadratus, juos pakeltus trečiuoju laipsniu, juos padalintus iš dviejų.

# Tiesos / netiesos nuskaitymas

# Pavyzdžiai

# Pavyzdys 1

Kodas:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	bool diplomas;
	cout << "Ar turite aukstojo mokslo diploma? (1 - taip; 0 - ne) ";
	cin >> diplomas;
	cout << "Diplomas: " << diplomas;
}

Rezultatas 1:

Ar turite aukstojo mokslo diploma? (1 - taip; 0 - ne) 1
Diplomas: 1

Rezultatas 2:

Ar turite aukstojo mokslo diploma? (1 - taip; 0 - ne) 0
Diplomas: 0

# Pavyzdys 2

Kodas:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	bool augintinis;
	cout << "Ar turite augintini? (1 - taip; 0 - ne) ";
	cin >> augintinis;
	cout << "Atsakymas: " << augintinis;
}

Rezultatai:

Ar turite augintini? (1 - taip; 0 - ne) 1
Atsakymas: 1

# Užduotys

# Užduotis 1

Paklauskite vartotojo ar jam patinka programuoti.

# Užduotis 2

Paklauskite vartotojo ar jis yra baigęs mokyklą.

# Simbolio nuskaitymas

# Pavyzdžiai

# Pavyzdys 1

Kodas:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	char simbolis;
	cout << "Iveskite norima simboli: ";
	cin >> simbolis;
	cout << "Ivestas simbolis: " << simbolis;
}

Rezultatas 1:

Iveskite norima simboli: *
Ivestas simbolis: *

Rezultatas 2:

Iveskite norima simboli: ***
Ivestas simbolis: *

# Pavyzdys 2

Kodas:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	char simbolis;
	cout << "Iveskite norima simboli: ";
	cin >> simbolis;
	cout << simbolis << simbolis << simbolis << endl;
	cout << simbolis << " " << simbolis << endl;
	cout << simbolis << simbolis << simbolis;
}

Rezultatas 1:

Iveskite norima simboli: *
***
* *
***

Rezultatas 2:

Iveskite norima simboli: -
---
- -
---

# Pavyzdys 3

Kodas:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	char simbolis;
	cout << "Iveskite norima simboli: ";
	cin >> simbolis;
	cout << "Ivesto simbolio skaitmenine reiksme: " << (int)simbolis;
}

Rezultatai:

Iveskite norima simboli: *
Ivesto simbolio skaitmenine reiksme: 42

# Pavyzdys 4

Kodas:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
	char simbolis;
	cout << "Iveskite norima simboli: ";
	cin >> simbolis;
	cout << "Ivestas simbolis: " << simbolis << endl;

	string likutis;
	cin >> likutis;
	cout << "Likutis: " << likutis;
}

Rezultatai:

Iveskite norima simboli: ***
Ivestas simbolis: *
Likutis: **

# Pavyzdys 5

Kodas:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	char pasirinkimas;
	cout << "Ar testi programos darba? (t/n)" << endl;
	cin >> pasirinkimas;
	cout << "Pasirinkta: " << pasirinkimas;
}

Rezultatai:

Ar testi programos darba? (t/n)
t
Pasirinkta: t

# Užduotys

# Užduotis 1

Nuskaitykite iš konsolės norimą simbolį. Nupieškite kvadratą iš šio simbolio. Pavyzdžiui:

***
***
***

# Užduotis 2

Nuskaitykite iš konsolės norimą simbolį. Nubraižykite eglutę iš gauto simbolio. Pavyzdžiui:

   *
  ***
 ********
  ****
 ********
************
   *

# Papildomos užduotys

# Užduotys

# Užduotis 1

Nuskaitykite iš konsolės šiuos duomenis apie darbuotoją: vardas; pavardė; gimimo metai; specialybė; etatas (nuo 0 iki 1); gaunama alga. Iš turimų gimimo metų paskaičiuokite koks darbuotojo amžius. Išveskite visą šią informaciją ekrane sakinio pavidalu. Pavyzdžiui:

Algis Algiausias (52 m.) dirba policininku 0.5 etatu ir uždirba 500 eur/mėn.

# Užduotis 2

Nuskaitykite iš konsolės šiuos duomenis apie studentą: vardas; pavardė; grupės kodas; aukštosios mokyklos pavadinimas; norimą kiekį pažymių (pavyzdžiui 3 pažymius). Raskite vidurkį iš turimų pažymių. Visą informaciją norima forma išveskite ekrane.